Udgivet: Marts 2021

I det vi håber, at covid-19 er blevet så meget under kontrol og mange er blevet vaccineret, planlægger vi med at afholde vor årlige kunstrunde “Åbne Døre”

den 29. og 30. Maj i år.

Der bliver i lighed med de øvrige år udarbejdet en Folder, som vil ligge fremme på biblioteker og institutioner, ligesom kunstnerne vil omdele folderen i udvalgte områder af kommunen. Når folderen er klar, vil den endvidere kunne downloades – her

Udstillingen vil blive afholdt i henhold til de til enhver tid gældende regler for sådanne arrangementer.

Indtil da håber vi på, at I vil nyde vor store  virtuelle udstilling 2021